Uwaga !!!! Więcej informacji dot. szkoleń samorządowych udzielają pani Magdalena Jankowska tel. kont. 61 8475422 w.23, pani Barbara Zięba 61 8475422 w.22 lub pani Agnieszka Hetmańczyk 61 8475422 w.21.
Zamieszczony harmonogram szkoleń służy wyłącznie celom informacyjnym!
Aby wziąć udział w organizowanym szkoleniu należy kliknąć na szkolenie lub dokonać rejestracji w systemie eWOKiSS.pl Prosimy o nie zgłaszanie telefoniczne osób!!!

NrGRUPA SZKOLEŃPROWADZĄCY TERMINTEMATMIEJSCE
1238/2023/EDU Szkolenia Prawne Dorota Jaszczak-Kuźmińska 2023-12-04 godz. 08:30-12:30
Realizacja gminnych/miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szkolenie on-line
876/2023/EDU Szkolenia Prawne Marcin Rosegnal 2023-12-04 godz. 09:00-12:00
Realizacja budowy – elektroniczny dziennik budowy – oddanie do użytkowania wg Prawa budowlanego 2023 r. Szkolenie on-line
1091/2023/EDU Szkolenia Prawne adw. Ronald Sypniewski 2023-12-04 godz. 10:00-13:00
Fundusz socjalny u pracodawców samorządowych po zmianach Szkolenie on-line
792/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Kozłowski 2023-12-04 godz. 12:00-13:30
Wybrane zagadnienia PPK – praktyczne aspekty ważne z punktu pracodawcy – sesja pytań i odpowiedzi Szkolenie on-line
1233/2023/EDU Szkolenia Prawne Ewa Plesnarowicz-Durska 2023-12-04 godz. 12:30-15:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1309/2023/EDU Szkolenia Prawne Marek Kubiak 2023-12-05 godz. 08:30-12:30
Zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Nowe zadania do realizacji w rejestrze dowodów osobistych – związane z wprowadzeniem dokumentu tożsamości mObywatel Szkolenie on-line
1131/2023/EDU Szkolenie Prawno - Finansowe Michał Kostrzewa 2023-12-05 godz. 09:00-13:00
Schematy podatkowe w JST Szkolenie on-line
1152/2023/EDU Szkolenia organizacyjno - zarządzające Anna Beata Banaszak - Dankowska 2023-12-05 godz. 09:00-13:00
Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w instytucji samorządowej - dla kadry zarządzającej Szkolenie on-line
936/2023/EDU Szkolenia Prawne mec. Jacek Mańczak 2023-12-05 godz. 10:00-14:00
Akademia zamówień publicznych część IV: Najważniejsze tryby postępowania. SZKOLENIE STACJONARNE Punkt Konin Starostwo Powiatowe; (Aleja 1 Maja 9; 62-510 KONIN)
1214/2023/EDU Szkolenia Prawne Wojciech Masłowski 2023-12-06 godz. 09:00-13:00
Zasady rozliczania projektów w perspektywie 2021-2027 Szkolenie on-line
1305/2023/EDU Szkolenia Prawne adw. Ronald Sypniewski 2023-12-06 godz. 10:00-13:00
Fundusz socjalny u samorządowych pracodawców oświatowych po zmianach Szkolenie on-line
937/2023/EDU Szkolenia Prawne mec. Jacek Mańczak 2023-12-06 godz. 10:00-14:00
Akademia zamówień publicznych część IV: Najważniejsze tryby postępowania. SZKOLENIE STACJONARNE Punkt Ostrów Wlkp. Starostwo Powiatowe; (Aleja Powstańców Wielkopolskich 16; 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI)
1269/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-06 godz. 12:30-15:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) UWAGA!! SZKOLENIE PRZENIESIONE Z 22.11!! Szkolenie on-line
1266/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-07 godz. 09:00-12:00
Kodeks postępowania administracyjnego – aktualny stan prawny i ostatnie zmiany legislacyjne Szkolenie on-line
1215/2023/EDU Szkolenia Prawne Wojciech Masłowski 2023-12-07 godz. 09:00-13:00
Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 27 Szkolenie on-line
1260/2023/EDU Szkolenia Prawne Agnieszka Piasecka 2023-12-07 godz. 09:00-13:30
Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych Szkolenie on-line
1045/2023/EDU Szkolenia Prawne Igor Amrozik 2023-12-07 godz. 09:30-14:00
Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 – stosowanie specustawy drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne Szkolenie on-line
1276/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-07 godz. 12:30-15:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) UWAGA!! SZKOLENIE PRZENIESIONE Z 22.11!! Szkolenie on-line
1248/2023/EDU Szkolenia Prawne Ewa Plesnarowicz-Durska 2023-12-07 godz. 12:30-15:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) UWAGA!! SZKOLENIE PRZENIESIONE Z 6.12!! Szkolenie on-line
1153/2023/EDU Szkolenia organizacyjno - zarządzające Anna Beata Banaszak - Dankowska 2023-12-08 godz. 09:00-13:00
Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w instytucji samorządowej Szkolenie on-line
1221/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Maciej Kruś 2023-12-08 godz. 09:00-13:00
Zadania samorządu terytorialnego wynikające z prawa wodnego Szkolenie on-line
1041/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Kawecka 2023-12-08 godz. 09:30-13:30
Fundusz alimentacyjny 2023 – aktualne problemy i wchodzące w życie kolejne zmiany Szkolenie on-line
1306/2023/EDU Szkolenia Prawne adw. Ronald Sypniewski 2023-12-08 godz. 10:00-13:00
Fundusz socjalny u samorządowych pracodawców oświatowych po zmianach Szkolenie on-line
1287/2023/EDU Szkolenia Prawne dr Bartosz Mendyk 2023-12-10 godz. 10:00-13:00
Fundusz sołecki Punkt Hotel Adam and Spa ; (ul.Lubelska 1a; 57-350 Kudowa Zdrój)
1204/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Ciecierska 2023-12-11 godz. 09:00-15:00
Dokumentacja pracownicza - od rekrutacji do zakończenia umowy o pracę Szkolenie on-line
1040/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Kawecka 2023-12-11 godz. 09:30-13:30
Fundusz alimentacyjny 2023 – aktualne problemy i wchodzące w życie kolejne zmiany Szkolenie on-line
1230/2023/EDU Szkolenie Prawno - Finansowe Magdalena Grotkiewicz 2023-12-11 godz. 10:00-14:00
Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych Szkolenie on-line
1102/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Karciarz 2023-12-12 godz. 08:15-11:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1249/2023/EDU Szkolenia Prawne Ewa Plesnarowicz-Durska 2023-12-12 godz. 08:30-11:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) UWAGA!! ZMIANA GODZIN SZKOLENIA!! Szkolenie on-line
1205/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Ciecierska 2023-12-12 godz. 09:00-15:00
Dokumentacja pracownicza - od rekrutacji do zakończenia umowy o pracę. Szkolenie on-line
1103/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Karciarz 2023-12-12 godz. 11:30-14:45
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1263/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-13 godz. 07:15-10:45
Kodeks postępowania administracyjnego – aktualny stan prawny i ostatnie zmiany legislacyjne Punkt Centrum Aktywności Społecznej w Środzie Wlkp.; (ul. Mała Klasztorna 3; 63-300 Środa Wlkp.)
1310/2023/EDU Szkolenia Prawne Marek Kubiak 2023-12-13 godz. 08:30-12:30
Zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Nowe zadania do realizacji w rejestrze dowodów osobistych – związane z wprowadzeniem dokumentu tożsamości mObywatel Szkolenie on-line
1216/2023/EDU Szkolenia Prawne Wojciech Masłowski 2023-12-13 godz. 09:00-13:00
Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 27 Szkolenie on-line
939/2023/EDU Szkolenia Prawne mec. Jacek Mańczak 2023-12-13 godz. 10:00-14:00
Akademia zamówień publicznych część IV: Najważniejsze tryby postępowania. SZKOLENIE STACJONARNE Punkt Leszno UM; (ul. Karasia 15; 64-100 LESZNO)
1264/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-13 godz. 11:15-14:15
Kodeks postępowania administracyjnego – aktualny stan prawny i ostatnie zmiany legislacyjne Punkt Centrum Aktywności Społecznej w Środzie Wlkp.; (ul. Mała Klasztorna 3; 63-300 Środa Wlkp.)
1250/2023/EDU Szkolenia Prawne Ewa Plesnarowicz-Durska 2023-12-13 godz. 12:30-15:30
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1303/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak 2023-12-14 godz. 09:00-12:00
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Punkt Damasławek; (ul. Rynek 8; 62-110 DAMASŁAWEK)
1163/2023/EDU Szkolenia Prawne dr Bartosz Mendyk 2023-12-14 godz. 09:00-13:00
Decyzje odmowne z zakresu udostępnienia informacji publicznej Szkolenie on-line
1217/2023/EDU Szkolenia Prawne Wojciech Masłowski 2023-12-14 godz. 09:00-13:00
Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 27 Szkolenie on-line
1311/2023/EDU Szkolenia Prawne Marek Kubiak 2023-12-15 godz. 08:30-12:30
Zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Nowe zadania do realizacji w rejestrze dowodów osobistych – związane z wprowadzeniem dokumentu tożsamości mObywatel Szkolenie on-line
1280/2023/EDU Szkolenia Prawne dr Bartosz Mendyk 2023-12-15 godz. 09:00-12:00
Tajemnica służbowa i zachowanie poufności przez pracowników samorządowych Szkolenie on-line
1222/2023/EDU Szkolenia Prawne prof. UAM dr hab. Maciej Kruś 2023-12-15 godz. 09:00-13:00
Zadania samorządu terytorialnego wynikające z prawa wodnego Szkolenie on-line
1261/2023/EDU Szkolenia Prawne Agnieszka Piasecka 2023-12-15 godz. 09:00-13:30
Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych Szkolenie on-line
1254/2023/EDU Szkolenia organizacyjno - zarządzające Anna Beata Banaszak - Dankowska 2023-12-18 godz. 09:00-13:00
Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w instytucji samorządowej Szkolenie on-line
1206/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Ciecierska 2023-12-18 godz. 09:00-15:00
Dokumentacja pracownicza - od rekrutacji do zakończenia umowy o pracę. Szkolenie on-line
1329/2023/EDU Szkolenie Prawno - Finansowe Ireneusz Rosiek 2023-12-18 godz. 10:00-13:00
Wydatki na środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych Szkolenie on-line
797/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Kozłowski 2023-12-18 godz. 12:00-13:30
Wybrane zagadnienia PPK – praktyczne aspekty ważne z punktu pracodawcy – sesja pytań i odpowiedzi Szkolenie on-line
1104/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Karciarz 2023-12-19 godz. 08:00-11:15
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1255/2023/EDU Szkolenia organizacyjno - zarządzające Anna Beata Banaszak - Dankowska 2023-12-19 godz. 09:00-13:00
Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w instytucji samorządowej Szkolenie on-line
1207/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Ciecierska 2023-12-19 godz. 09:00-15:00
Dokumentacja pracownicza - od rekrutacji do zakończenia umowy o pracę. Szkolenie on-line
940/2023/EDU Szkolenia Prawne mec. Jacek Mańczak 2023-12-19 godz. 10:00-14:00
Akademia zamówień publicznych część IV: Najważniejsze tryby postępowania. SZKOLENIE STACJONARNE Punkt Piła UM; (Plac Staszica 10; 64-920 PIŁA)
1105/2023/EDU Szkolenia Prawne Mateusz Karciarz 2023-12-19 godz. 11:30-14:45
Prawne aspekty doręczania pism w postępowaniu administracyjnym od 30 grudnia 2023 r. (doręczenia elektroniczne) Szkolenie on-line
1047/2023/EDU Szkolenia Prawne Igor Amrozik 2023-12-20 godz. 09:30-14:00
Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 – stosowanie specustawy drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne Szkolenie on-line
1330/2023/EDU Szkolenie Prawno - Finansowe Ireneusz Rosiek 2023-12-20 godz. 10:00-13:00
Wydatki na środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych Szkolenie on-line
941/2023/EDU Szkolenia Prawne mec. Jacek Mańczak 2023-12-20 godz. 10:00-14:00
Akademia zamówień publicznych część IV: Najważniejsze tryby postępowania Punkt WOKiSS Poznań Sala A; (ul. Sienkiewicza 22; 60-818 Poznań)
1164/2023/EDU Szkolenia Prawne dr Bartosz Mendyk 2023-12-21 godz. 09:00-13:00
Decyzje odmowne z zakresu udostępnienia informacji publicznej Szkolenie on-line
1043/2023/EDU Szkolenia Prawne Anna Kawecka 2023-12-21 godz. 09:30-13:30
Fundusz alimentacyjny 2023 – aktualne problemy i wchodzące w życie kolejne zmiany. UWAGA: Zmiana terminu szkolenia z 1.12 na 21.12! Szkolenie on-line
1048/2023/EDU Szkolenia Prawne Igor Amrozik 2023-12-21 godz. 09:30-14:00
Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 – stosowanie specustawy drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne Szkolenie on-line